Říjen 2015

30.10.2015 - Nové informace

30. října 2015 v 11:41 | AK |  Informace pro rodiče

1/ Všichni žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny dostali v úterý lístek s připomenutím režimu odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte.
Podmínky si prostudujte, lístek podepište a vraťte zpět. Bude založen k žákovské dokumentaci.
(Žáci, kteří v úterý chyběli, dostanou lístek po podzimních prázdninách.)

2/ Sbíráme víčka od PET lahví. Některá použijeme při výuce matematiky, většinu budeme sbírat a odevzdávat na charitativní účel. Děti byly seznámeny s příběhem chlapce, který trpí svalovou dystrofií. Výtěžek za odevzdaná víčka bude příspěvkem na zdokonalení jeho invalidního vozíku.

3/ 26. listopadu proběhne ve škole od 13:30 hodin TANEČNÍ SOUTĚŽ.
Účast dobrovolná.
Kategorie: jednotlivci, páry, skupinky
Soutěžící do 20. listopadu odevzdají do 3.A nahrávku (CD, USB).

26.10.2015 - Kotulova dřevěnka

26. října 2015 v 10:03 | AK |  Informace pro rodiče
Zítra jdeme na KOTULOVU DŘEVĚNKU:
Sraz již v 7:45 u školy (družinové vyzvednu).
S sebou: Vhodný sportovní oděv a obuv, pokrývku hlavy, v batůžku PLÁŠTĚNKU, svačinu, pití, kapesníky, peníze nebo kartu na autobus na cestu tam i zpět, kartičku pojištěnce, kapesné.
Někteří ještě nepřinesli 20,- Kč na materiál (na zhotovení výrobku na místě).
Po skončení akce se vrátíme do školy (učebnice nebudou nutné, budeme pracovat s pracovními listy).

26.102015 - DÚ

26. října 2015 v 9:58 | AK |  Domácí úkoly

DÚ na podzimní prázdniny:

Český jazyk: ČÍST, SKLÁDAT SLABIKY A SLOVA Z KARTIČEK.
+ ŽA - str. 17 - přepsat věty do políček
+ prac. sešit k ŽA - str. 15, cvič. 3

Matematika: str. 20 - uprostřed

Psaní: uvolňovat ruku při psaní - na volném papíru i na fólii psát cviky, které jsme psali v modré písance

Prvouka: opakovat učivo o PODZIMU

23.10.2015 - DÚ

23. října 2015 v 13:13 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 19 (ZEBRY) - znázornění a výpočet
S pomůckami si nosit i číselnou osu, kterou dostali.

Český jazyk: ŽA - str. 16 - učit se básničku k písm. P,p; opakování - číst vše, co jsme se dosud naučili (str. 11, 13, 15)
+ nastříhat kartičky s písm. P,p + slabiky s písmenem p (Pa, pe, pi ...)

Pozn.:
1/ Při čtení písmen (souhlásek) čtěte s dětmi důsledně pouze "M,m, S,s, L,l, P,p", nikdy ne "EM, EL, ES, PÉ". Mají pak velký problém při čtení slabik. Místo "ma" pak čtou "eM a" a nedaří se jim správně slabiku složit a přečíst.

2/Prosím o zkontrolování složek s kartičkami písmen a slabik. Někteří z žáků nezvládají zpětně zakládat kartičky s písmeny na stejné místo, odkud si je vzali.
Zároveň zkontrolujte, zda mají vystříhaná všechno (písmena a slabiky), co jsme se doposud učili. Některým chybí malá písmena, jiným slabiky.
Od daného písmene vždy vystřihnout všechno.
Příklad - písmeno M:
M, m, ma, má, me mé, mi, mí, mo, mó, mu, mů;
S kartičkami pracujte i doma při přípravě na vyučování. Děti mohou skládat jednoduchá slova i věty podle Živé abecedy, případně jim zadávejte slova sami (Napište je tiskacím písmem na papír, střídejte skládání z malých a velkých písmen, při skládání je možné využívat i slabiky.)
Ve škole to zvládají celkem dobře a baví je to.

22.10.2015 - DÚ

22. října 2015 v 13:09 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - zůstává čtení - str. 15 - ZKOUŠÍM

+ STÁLE JEŠTĚ NĚKTEŘÍ NEMAJÍ NASTŘÍHANÉ KARTIČKY SE SLABIKAMI - všechny slabiky začínající písmeny M, L a S.

Matematika: str. 19 - uprostřed (1. sloupec)


Pozn.:
Ve škole mají mít žáci kromě pastelek a fixů také plastelínu a voskovky (12 barev).
Pokud si jakékoli pomůcky vaše dítě poláme, vypotřebuje nebo poztrácí, je nutné pořídit nové.

21.10.2015 - DÚ

21. října 2015 v 10:54 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - zůstává s. 15 - čtení + přepsat věty a slova do prázdných políček

Nastříhat kartičky - písmena a slabiky - S,s + slabiky od písmen M (ma, me, mi ...), L a S. Založit podepsané do velké složky.

Matematika: str. 18 - uprostřed (1 sloupeček - znázornění pomocí čtverečků + výpočet příkladu)

20.10.2015 - DÚ

20. října 2015 v 13:55 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - str. 15 - ČÍST

Psaní: pouze někteří - doplnit některé označené stránky (mají písanku u sebe, ostatní odevzdali)

19.10.2015 - Kotulova dřevěnka

19. října 2015 v 14:14 | AK |  Informace pro rodiče

Příští týden - v úterý 27.10. půjdeme do Kotulovy dřevěnky na slavnostní ukončení návštěvnické sezóny. Zaměstnanci muzea pořádají DEN ŘEMESEL.
Seznámíme se s různými druhy řemesel, která kdysi museli lidé na vesnici ovládat. Možná si nějaký výrobek koupíme a také si sami něco vyrobíme.

Sraz budeme mít již v 7:45 u školy (družinové vyzvednu).
S sebou: Vhodný sportovní oděv a obuv, pokrývku hlavy, v batůžku PLÁŠTĚNKU, svačinu, pití, kapesníky, peníze nebo kartu na autobus na cestu tam i zpět, kartičku pojištěnce, kapesné.

Od zítřka vybírám také 20,- Kč na materiál (na zhotovení výrobku na místě).

Po skončení akce se vrátíme do školy (učebnice nebudou nutné, budeme pracovat s pracovními listy).

19.10.2015 - DÚ

19. října 2015 v 13:52 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - učit se básničku k písmenu S (do středy)
+ ČÍST po slabikách - str. 13 (slabiky, slova, věty + str. 14 (slabiky - nahoře) - budu zkoušet na známky.
Hlasité čtení je důležité - každý den alespoň 10-15 minut číst v Živé abecedě vše, co se učíme. Hlasitě číst pomalu, dbát na správné vyslovování hlásek. Pod text prosím o váš podpis a poznámku, kolikrát vaše dítě četlo (3x, 5x ...)

Matematika: str. 18 - 3 příklady (nahoře)
+ DOBROVOLNĚ - str. 17 - vybarvit LODĚ podle zadání (2. zeleně, 1. červeně ...)

Prvouka:
Učivo - podzim na zahradě - umět vyjmenovat různé druhy zeleniny, poznat je na obrázcích, určit jakou část zeleniny konzumujeme.

Pozn.:
Množí se "zapomenuté" učebnice z prvouky, písanky a cvičební úbory. Děti to ještě samy nezvládají. Dohlédněte proto prosím na správnou přípravu pomůcek do vyučování podle rozvrhu hodin.
Pokud žák nemá učebnice nebo písanku, dostane sice okopírovanou potřebnou stránku, ale je nutné si pak práci v učebnici nebo sešitě doplnit.
Prvouku máme vždy v pondělí a ve čtvrtek, psaní máme v úterý, středu a pátek, tělocvik v pondělí a čtvrtek.

16.10.2015 - info

16. října 2015 v 19:26 | AK |  Informace pro rodiče
Dnes chybělo ve třídě z důvodu nemoci 6 žáků.
Několika dalším bylo špatně, stěžovali si na bolest hlavy a břicha. Někteří zvraceli. Musela jsem telefonovat, aby si pro ně rodiče přijeli a šli k lékaři.
Pokud se vaše děti necítí několik dní dobře, je lepší to nepodcenit a k lékaři s ním zajít.

Protože jsem se několika rodičům nemohla dovolat na čísla, která mi napsali do evidence, chci požádat, abyste si uložili do mobilu tel. číslo školy (máte ho v ŽK). Voláme vám jen v opravdu nutných případech.

16.10.2015 - DÚ

16. října 2015 v 14:08 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 17 (dvě cvičení - nácvik psaní číslice 4, psaní číslic podle počtu "puntíků" - na každém řádku alespoň 5 číslic)
+ přinést už všichni 10 ks víček od PET lahví

Psaní: str. 16 - trénovat na fólii, na volném papíře i v sešitu psaní obloučku s dolní kličkou (vždy 3x)

15.10.2015 - DÚ

15. října 2015 v 13:59 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: str. 13 - Dopsat slabiky + dopsat "věty" do políček podle vzoru.
Nastříhat slabiky s obrázky z přílohy. Každou kartičku podepsat dole na straně s obrázkem. Vložit do obálky nebo sáčku.

Prvouka: str. 14 - Vyjmenovat 2 ptáky stěhovavé (vlaštovka, čáp) + 3 ptáky stálé (sýkorka, kos, vrabec).
str. 15 - Vybarvit ovoce, umět ho pojmenovat. Vyjmenovat zahradní náčiní.

Pozn.:
Některé děti dodnes nemají ve složce písmeno L,l. Prosím o doplnění.
Vždy, když začneme probírat další písmeno, je třeba kartičky s ním vystřihnout a založit do složky.

14.10.2015 - DÚ

14. října 2015 v 13:57 | AK |  Domácí úkoly


Psaní: str. 15 - malá horní klička s obloučkem - dokončit stranu (dva řádky)

Matematika: Prac. list - SUDOKU (obě cvičení - v každé vodorovné i svislé řadě se musí vystřídat 1,2,3 nebo tvary) + spodní cvičení - porovnávání čísel.

Pozn.:
Do školy nosit učebnice podle rozvrhu, ať nejsou aktovky zbytečně těžké.
Dále prosím, abyste nedávali dětem příliš peněz na útratu. Stále chtějí chodit do bufetu a kupují si místo svačiny sladkosti nebo brambůrky a podobně pro sebe i kamarády. Nestíhají se pak včas připravit na další hodinu. Návštěvy bufetu budu muset omezit.

13.10.2015 - DÚ

13. října 2015 v 12:59 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 16, označené příklady (1 sloupeček)

Český jazyk: nastříhat a založit písmena L, l

Psaní: str. 14 - Horní klička s obloučkem - vždy obtáhnout 3x. Všichni mhou trénovat pomocí fólie a na volném papíře. Do sešitu pouze ti, kteří to nestihli ve škole.

12.10.2015 - Nové zážitky, nové fotografie

12. října 2015 v 13:44 | AK |  Informace pro rodiče

Minulý týden nám rychle utekl.
Kromě učení jsme totiž byli ve středu na dopravním hřišti, kde nám dvě paní policistky vysvětlovaly základy pravidel silničního provozu a s nejdůležitějšími dopravními značkami. Potom se z poloviny dětí stali řidiči a z poloviny chodci. Všichni museli řešit různé dopravní situace - jezdit po správné straně, odbočovat a zařadit se do správného jízdního pruhu. Přitom ještě sledovat semafory a dávat pozor na chodce, kteří potřebovali přejít přes přechod. Samozřejmě, že se pak poloviny vyměnily, aby všichni vyzkoušeli všechno.

Ve čtvrtek jsme navštívili pěkné divadelní představení "Příběhy včelích medvídků". Divadlo bylo plné dětí z mateřských škol a žáků prvních a druhých tříd. Všechny děti potěšili čmeláčci Čmelda a Brumda s dalšími broučky a motýlem. Trochu se možná někteří báli obrovského pavouka a strašidla Pučmelouda. Ale všechno dobře dopadlo, zazpívali jsme si známé čmeláččí písničky, které známe z Večerníčka a spokojeně jsme se vraceli do školy.
Cestou jsme ještě každý dostali dobré jablíčko. Daly nám je dvě hodné babičky - měly jich plné košíky. Dozvěděli jsme se, že tento čtvrtek se jmenuje JABLÍČKOVÝ. Jablíčka se rozdávají lidem, aby pak zase oni na jaře při KYTIČKOVÉM DNI přispěli nějakou finanční částkou na pomoc při boji s rakovinou.

Pozn.:
Nové fotografie jsou už v galerii - podívejte se Usmívající se.

12.10.2015 - DÚ

12. října 2015 v 13:23 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. k ŽA - str. 11, cvič. 4
+ ŽA - básnička k písmenu L (do pátku)

Prvouka: str. 12 Vybarvit obrázek - barvy podzimu (do čtvrtku). Někteří si ještě dokončí obrázek s oblečením, které je vhodné do podzimního počasí (str. 13).

Označit jménem modrý fix na stírací tabulku MAJA. Hadřík, fix i tabulku nosit každý den (nemocní mají zatím tabulku i fix u mne).
Každý si přinese na příští pondělí sáček s deseti víčky od PET lahví.

9.10.2015 - DÚ

9. října 2015 v 13:19 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 15 - dvě cvičení na sčítání (uprostřed)

8.10.2015 - DÚ

8. října 2015 v 17:37 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - str. 11 - dopsat písmena do políček podle vzoru (dělali jsme společně ve škole podobné cvičení na tabuli - všichni zvládli - byli dnes velmi šikovní - asi se těšili na divadlo Usmívající se).

Pozn.:
Dne 6.10. se neuložil do rubriky domácích úkolů DÚ z českého jazyka, přestože na hlavní stránce uveřejněn byl.
Několik žáků tento DÚ nevypracovalo a zapsala jsem jim ho do zapomenutí.
Chyba je pravděpodobně na straně správce blogu a nejde už odstranit. Zatím se to ještě nestalo. Proto jsem dětem řekla, že až si DÚ doplní a předloží mi ho, zapomínáčka jim škrtnu.
Domácí úkoly většinou píšu v daný den jako první, další informace pak později. Články se ukládají postupně, nahoře je ten nejnovější. Podívejte se proto vždy na celou stránku.

7.10.2015 - DÚ

7. října 2015 v 14:36 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - str. 10 - číst písmena (spodní dva řádky)
+ naučit se básničku k písmenu M (v pondělí budu zkoušet)

Pozn.:
Nezapomenout, že jdeme zítra do divadla Mrkající.

6.10.2015 - info (dopr. hřiště, minitenis, divadlo, pomůcky, příspěvky)

6. října 2015 v 13:57 | AK |  Informace pro rodiče

1/ Zítra ráno si všichni nechají tašky v šatně a v 8:00 hodin odejdeme na dopravní hřiště.
Vhodný sportovní (a teplejší) oděv a obuv. Kdo má vlastní cyklistickou přilbu, vezme si ji s sebou.

Svačit budeme až po návratu, proto by se měli všichni dobře nasnídat doma.
Učebnice podle rozvrhu, výuku si upravíme.

2/ Zítra začíná minitenis - trenér si vyzvedává děti ve školní družině.

3/ Ve čtvrtek 8.10. - divadlo. Pěkně se obléct.S sebou také učebnice podle rozvrhu, odpadá Tv.
Stále vybírám peníze na vstupné (55,- Kč).

4/ Upozorňuji, že by už všichni žáci měli mít veškeré školní pomůcky, zejména do Vv a Pč. Někteří mají své krabice na pomůcky stále prázdné. Nemohou pak s námi pracovat.
Na třídní schůzce jsme se domlouvali, že vše budou mít zakoupeno během měsíce září.
Zároveň ještě několik žáků nezaplatilo příspěvky do občanského sdružení (200,-) a třídní fond (100,- na pololetí) na zakoupení společných pomůcek.
Pomůcky používají všechny děti, je proto nutné, aby všichni zaplatili.