Listopad 2015

30.11.2015 - DÚ

30. listopadu 2015 v 14:49 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: učit se básničku k MIKULÁŠI (do čtvrtku)

Psaní: malá písanka - str. 1 - nácvik malého psacího e

+ Prosím podepsat novou malou fólii, obě tabulky (lenoch + ABECEDA) a SLABIKÁŘ (uvnitř nad razítkem). Všechno ostatní je už podepsáno.

Pozn.:
Dnes jsem rozdala SLABIKÁŘ, pracovní sešit ke Slabikáři, malou písanku, Matematiku 2, malou fólii a 2 tabulky (lenoch k písance + ABECEDA). Tyto pomůcky budeme potřebovat každý den (kromě malé písanky - tu nosit podle rozvrhu hodin do ČJ-Psaní společně s velkou písankou v úterý, středu a pátek).

30.11.2015 - Zápis z třídní schůzky (18.11.)

30. listopadu 2015 v 13:25 | AK |  Zápisy z třídních schůzek
Zápis z třídní schůzky 1. C konané dne 18. listopadu 2015:
1. Informace o prospěchu a chování žáků. Rodiče dostali k podpisu formuláře s návrhem známek za 1. čtvrtletí škol. r. 2015/16.

2. Školní pomůcky - někteří nemají správně ostrouhané tužky a pastelky. Nemohou potom dobře psát ani kreslit. Žádám o zakoupení vhodných strouhátek. Psací fólie musí být vždy vygumovány. Žáci často nemají vlastní gumu. Věci do Pč a Vv (voskovky, nůžky, plastelínu…) si děti domů nenosí - zůstávají ve škole. Všechno je vhodné označit jmenovkou (podepsat). Týká se to také ručníků, cvičebních úborů a jakékoli obuvi. Dětem se stejné nebo podobné věci pletou.

3. Nenechávejte děti dělat DÚ bez dohledu - je nutná kontrola. Úkoly podepisujte. V matematice procvičujte i pamětné počítání. Psaní trénujte i na volných listech. Dbejte na správné držení těla, držení tužky, sklon papíru a dodržování tvarů písma.

4. Do učebnice napište, kolikrát dítě četlo. Pokud DÚ zůstává i pro další den, napište počet čtení i v dalším dni (u dobrých čtenářů to nevyžaduji - je to na vašem uvážení, ale všichni žáci musí denně doma procvičovat nová písmena a číst - nahlas).

5. Prvouka - povídejte si s dětmi o probírané látce. Měly by Vám umět vždy alespoň v krátkých větách vyprávět o učivu.

6. Učebnice a pomůcky - nosit podle rozvrhu hodin. Při kontrole tašek dbejte na to, ať děti nenosí s sebou zbytečné věci, které nesouvisejí se školní výukou. Mají je mnohdy přeplněné a těžké.

7. Informace o postupu školy při nemoci či nepřítomnosti tříd. učitelky. Žáci mohou být rozděleni do sousedních tříd, případně je s nimi ve třídě suplující pedagog, vyučování končí dle rozvrhu.

8. Opětovné upozornění na nutnost odhlašování obědů při nepřítomnosti žáka.

9. Informace o akcích:
- v následujícím týdnu:
25.11.: Kloboukový den ("klobouky" - vyrobit sami nebo přinést jakoukoli pokrývku hlavy)
- další plánované akce:
2.12.: VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ pro zájemce (sada za 230,- Kč)
4.12.: MIKULÁŠ (poslední 2 vyučovací hodiny ve školní tělocvičně)
Od poloviny prosince - povinný plavecký výcvik (10 lekcí; cena 650,- Kč). Bližší informace ještě dostanete. Po dobu plaveckého výcviku dojde také k úpravě rozvrhu hodin.

10.Individuální konzultace o prospěchu a chování jednotlivých žáků.

TU: Alena Kabelíková

27.11.2015 - info k plaveckému výcviku

27. listopadu 2015 v 13:14 | AK |  Informace pro rodiče
PLAVECKÝ VÝCVIK:
Naše třída bude jezdit plavat od 18.12. každý pátek (od 8:50 do 9:35 hodin).

Vybíráme poplatek za kurz : 10 lekcí včetně dopravy stojí 650,- Kč.
Celou částku musím za třídu uhradit nejpozději do 3. lekce (15.1.2016).
Žáci si budou na plavání nosit v batůžku ručník, mýdlo, hřeben, plavky, plaveckou čepici. Doporučuji silikonovou - dobře přiléhá a je velmi pružná. Pokud ji nemáte, je to celkem vhodný tip na dárek od Mikuláše Mrkající.

Děvčata s dlouhými vlasy musí mít zapletené copánky a hlavně žádné sponky, (kvůli nebezpečí poranění sebe či jiných a také by se jim mohla poškodit čepice). Prstýnky, řetízky a náušnice také nejsou vhodné - mohou se ve vodě uvolnit a ztratit.
Někteří se ptali na plavecké brýle - většinou je plavecké lektorky nemají moc rády. Děti se učí pod vodou plavat s otevřenýma očima, takže jedině snad s lékařským doporučením. Ze zkušeností ale vím, že je děti stejně brzy odkládají a jsou ve vodě bez nich.

Děti musí být v den plavání velmi dobře a teple oblečeny. Nesmí jim chybět šály, rukavice a hlavně čepice - vracíme se do školy často ještě s vlhkými vlasy a v autobuse i při přecházení venku by mohly prochladnout.

27.11.2015 - DÚ

27. listopadu 2015 v 12:58 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: zůstává čtení (tabulka - příloha k ŽA, barevná i černobílá strana)


Pozn.:
Do PSANÍ už nenosit modrou opísanku.
V pondělí dostanou všichni SLABIKÁŘ + PRAC. SEŠIT a také novou MATEMATIKU - doma vše podepsat.

26.11.2015 - DÚ

26. listopadu 2015 v 14:11 | AK |  Domácí úkoly
Matematika: str. 32 - vypočítat

Prvouka: str. 30 - RUKAVICE (na pondělí)

25.11.2015 - DÚ

25. listopadu 2015 v 12:42 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. k ŽA - str. 27 (vybarvit podle zadání jablka a hrušky)
POZOR - domluvili jsme se, že místo modré barvy použijí žáci barvu ŽLUTOU, červená zůstává. Uznala jsem logické tvrzení dětí, že modrá jablíčka ani hrušky nejsou Usmívající se.

24.11.2015 - DÚ

24. listopadu 2015 v 13:34 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 31 (uprostřed)

Psaní: fial. písanka - str. 3 - nácvik písm. e, é (dokončit, případně opravit nepovedená písmena)

Český jazyk: Zkontrolovat složku s písmenky.
Někteří žáci mají písmenka pomíchaná nebo jim některá úplně chybí. Mají pak velký problém s hledáním a skládáním.
Dnes jsme měli opět diktát písmen a slabik. Ti, co neměli složku v pořádku, psali na tabulku MAJA. Příště jim to ale nebudu moci tolerovat. Musíme všichni buď skládat nebo všichni psát na tabulku - jinak hodnocení není zcela objektivní.

Pozn.:
Zítra je tzv. KLOBOUKOVÝ DEN. Protože nám několikrát odpadla hodina pracovních činností a nestihli jsme si klobouky vyrobit, mohou si děti přinést zítra jakoukoli svou vlastní pokrývku hlavy (klobouk, slamák, čepici, šátek nebo něco z"vlastní výroby").

23.11.2015 - DÚ

23. listopadu 2015 v 12:34 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 30 dole - 2 modré sloupečky

Prvouka: str. 27 - dokončit úkol č. 1 - do žlutého rámečku namalovat, co bych chtěl/a mít ve svém pokojíku (na čtvrtek)

Pozn.:
Letáčky k VÁNOČNÍMU FOTOGRAFOVÁNÍ v případě zájmu podepsat a odevzdat spolu s fin. částkou 230,- Kč.
Fotografování se uskuteční ve středu 2. prosince.

20.11.2015 - DÚ

20. listopadu 2015 v 13:12 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - str. 22 (doplnit slabiky a přepsat do prázdných políček věty a slova)

Psaní: modrá písanka - str. 29

19.11.2015 - DÚ

19. listopadu 2015 v 19:04 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 29 (dole) - 2 sloupečky, dobrovolníci mohou vypracovat celé cvičení.

Zítra budeme mít mimořádně místo pracovních činností PRVOUKU - nezapomenout učebnici.
("Pracovky" jsme si udělali dnes při návštěvě knihovny - vyráběli jsme papírové čepice.)

12.11.2015- důležité informace

13. listopadu 2015 v 0:18 | AK |  Informace pro rodiče
1. V pátek 13., pondělí 16.11. a ve středu 18.11. nebudu ve škole. Třída bude mít suplování. Vyučování proběhne podle rozvrhu hodin. Pravděpodobně nedostanou děti písemné domácí úkoly, možná pouze pracovní listy. Zkontrolujte přesto prosím všechny učebnice, zda v nich nemají poznačenou domácí úlohu. Nezapomeňte na hlasité čtení. K tomu můžete využít i přílohu z konce ŽIVÉ ABECEDY (jedna strana velká písmena, druhá malá).
Během mé nepřítomnosti nebudou uveřejňovány články na těchto stránkách.

2. V úterý 17.11. je volno - STÁTNÍ SVÁTEK.

3. Ve čtvrtek 18.11. - třídní schůzka.

12.11.2015 - DÚ

12. listopadu 2015 v 13:44 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 25 - "zelené cvičení" - přepsat do sešitu a vypočítat. Dbát na správné psaní do sloupečků pod sebou.

Prvouka: str. 26 - vystřihnout černobílé obrázky, nalepit do správné řady (vždy vedle místnosti, do které se hodí).
Vybarvení - dobrovolně (na pondělí).

11.11.2015 - DÚ

11. listopadu 2015 v 12:32 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - str. 21 - číst

Psaní: fialová písanka - str. 30 (psát číslici 2)

Matematika: Žáci dnes dostali sešit (prosím obalit) + na papíře VZOR, aby věděli přesně, jak mají zapisovat příklady.
Je nutné dodržovat velikost číslic i dostatečné mezery. Příklady psát ve sloupcích pod sebou.
Číslice končí vždy na druhé pomocné lince, + a - leží na první pomocné lince.
Někteří pochopili a píší správně, ostatním budu psaní zatím opravovat.
Od příštího týdne (po tř. schůzkách) budu již známkovat nejen správnost výpočtu, ale i úpravu.

10.11.2015 - DÚ

10. listopadu 2015 v 13:33 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: čteme str. 21

Psaní: fialová písanka (s opičkou) - str. 31 - psát číslici 1

Matematika: str. 25 - uprostřed (vypočítat příklady)

9.11.2015 - pozvánka na třídní schůzku

9. listopadu 2015 v 19:23 | AK |  Informace pro rodiče

Příští čtvrtek 19.11. se v 15:30 hodin konají čtvrtletní třídní schůzky.
Program: prospěch a chování, organizační záležitosti.
Pozvánka bude zítra zapsána i do ŽK (vzadu). Podpisem prosím potvrďte svou účast.

9.11.2015 - DÚ

9. listopadu 2015 v 13:03 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 24 - vypočítat příklady (3 sloupce)

Český jazyk: opakovat básničky a čtení - opět upozorňuji, že máte vždy napsat, kolikrát vaše dítě nahlas četlo + parafu.
(Např.: 7.11. 3x AK, 8.11. 2x AK, 9.11. 3x AK...Usmívající se). Při čtení dbát na spojování do slabik, pozor na dvojité čtení (to je špatně).
Zkontrolovat složku s písmeny a slabikami - vystříhat a založit všechny kartičky s písmenem T, J a Y. Vystříhat i slabiky.
Obalit fialovou písanku, nosit ji do školy.

Prvouka: Na čtvrtek - vystřihnout a nalepit správně obrázky na str. 21 + na str. 22 nalepit správně poskládané obrázky ze str. 23.

6.11.2015- DÚ

7. listopadu 2015 v 15:39 | AK |  Domácí úkoly
Český jazyk: číst (po str. 19) + učit se básničku k písmenu J (str.20).

Matematika: procvičovat rozklady, sčítání a odčítání do 5.

5.11.2015 - DÚ

5. listopadu 2015 v 15:41 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ŽA - str. 19 - číst
+ v prac. sešitu vše zkontrolovat a postupně doplnit cvičení označená vynechávkou (pouze někteří).

Marematika: nechat rodiči podepsat pracovní list a přinést ho zpět.
Trénovat podobně rozklady čísel.

4.11.2015 - DÚ

4. listopadu 2015 v 14:48 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: učit se básničku k písmenku T - str. 18
- vystřihnout kartičky s písmeny T,t a slabiky začínající na písmeno T, založit do složky
- nezapomínat nosit kartičky (velkou složku i obrázkové slabiky)

Matematika: str. 22 (uprostřed) - výpočty a znázornění příkladů podle vzoru (dělali jsme ve škole)
- nosit číselnou osu

3.11.2015 - DÚ

3. listopadu 2015 v 15:10 | AK |  Domácí úkoly

Psaní: Modrá písanka - str. 21 (někteří popletové str. 20)

+ Český jazyk: Stále platí: ČÍST, ČÍST,ČÍST + SKLÁDAT SLOVA z kartiček.