Březen 2016

31.3.2016 - DÚ

31. března 2016 v 14:17 | AK |  Domácí úkoly

Prvouka: str. 48 - úloha označená domečkem - spojit vždy dva obrázky, které spolu souvisejí (na pondělí)

Matematika: dobrovolný - Jak se říká metru na obrázku?

30.3.2016 - DÚ

30. března 2016 v 15:09 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 17, cvič. 3

Čtení: str. 89

Zápis z třídní schůzky konané 15.3.2016

29. března 2016 v 13:19 | AK |  Zápisy z třídních schůzek
Zápis z třídní schůzky 1. C konané dne 15. března 2016:

1. Informace o prospěchu a chování žáků.

2. Opět připomínám - učebnice a pomůcky - nosit podle rozvrhu hodin. Děti si stále nosí s sebou zbytečné věci, které nesouvisejí se školní výukou. Aktovky mají zbytečně těžké.
Pomůcky na tělocvik si přinesou čisté vždy v pondělí a mohou si je do čtvrtka nechat ve škole.
Domácí úkoly si žáci značí v učebnici nebo v sešitech a zároveň si je už sami zapisují do svých deníčků.

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
- Informace o čerpání třídního fondu - účtenky k nahlédnutí.
VYBÍRÁME 100,- KČ NA TŘÍDNÍ FOND na další čtvrtletí (poslední částka - do konce šk. r. už další peníze na společné pomůcky a potřeby vybírat nebudeme).
- Někteří žáci nemají ještě zaplacen příspěvek 200,- Kč na občanské sdružení či příspěvek na třídní fond od začátku roku
(pošlu formulář těm, kterých se to týká).
- vybíráme dále příspěvek na ADOPCI ZVÍŘAT (od 20,- Kč výše)
- potvrzení o absolvování plaveckého výcviku (škola vystaví na požádání zák. zástupce)


4. Informace o akcích:
Velikonoční focení - pro zájemce 16.3.
Škola z Marsu - 18.3. v KDPB - vstupné 60,- Kč
Výsledky recitační soutěže - naše třída získala dvě 3. místa
Připravujeme pěveckou soutěž - soutěžící může zpívat libovolnou píseň bez doprovodu (19. 4. - školní kolo)
sběrová akce - každý alespoň jeden balíček sběru
soutěž- O nejhezčí dort - pořadatel CUKRÁRNA DEJ SI
preventivní program - Dentální hygiena (koncem května nebo začátkem června}
Návrh na školní výlet - SVĚT TECHNIKY OSTRAVA (žádala jsem MÚ HAVÍŘOV o příspěvek 50,- Kč na žáka)

5.Individuální konzultace o prospěchu a chování jednotlivých žáků.

TU: Alena Kabelíková

29.3.2016 - DÚ

29. března 2016 v 12:53 | AK |  Domácí úkoly

Nové domácí úkoly dnes nejsou. Zůstávají DÚ, které byly zadány na prázdniny (ŽÁCI SI JE UŽ SAMI ZAPISUJÍ DO SVÝCH DENÍČKŮ). Někteří žáci úkoly nesplnili, je nutné je doplnit.
Sem na stránky je tedy píšu hlavně pro nepřítomné (nemocné), abyste měli informaci, kde v učivu jsme.

Český jazyk: - prac. sešit, str. 29, cvič. 1,3,5

Čtení: str. 86-88

Matematika: str. 16, cvič. 2

Psaní: str. 12 (malá) + dnes ve škole str. 13 a velká - nácvik B,b

22.3.2016 - potvrzení o absolvování plaveckého výcviku

22. března 2016 v 14:03 | AK |  Informace pro rodiče

Nová informace k vydání potvrzení o plaveckém výcviku:

Zjistili jsme, že některé zdravotní pojišťovny vyžadují potvrzení o absolvování plaveckého výcviku pouze na svých vlastních formulářích (např. RBP).
Doporučujeme proto, abyste si zjistili u ZP vašeho dítěte, zda takový formulář má, či zda bude stačit pouze potvrzení z naší školy. Ušetříme vám tak dvojí návštěvu ZP a naší paní sekretářce práci s vyplňováním dvojího potvrzení.

22.3.2016 - DÚ

22. března 2016 v 13:17 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 15, cvič. 2

Psaní: velká písanka - str. 24 (nácvik Č , č)

Čtení: str. 86

Pozn.:
Žáci si už zkoušejí zapisovat DÚ do deníčků sami. Zápis je jednoduchý, aby ho zvládli.
Např.:
22.3. - M - 15/2
(číslo 15 je strana, číslo 2 je cvičení)
Stejně si budou stranu a číslo cvičení zapisovat také v sešitech ve škole i doma.

21.3.2016 - DÚ

21. března 2016 v 12:46 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 14, cvič. 8 (slovní úloha - znázornění, výpočet, odpověď)

Pozn.:
Dopisujeme postpně malé sešity z M a Čj.
Nové stejné s pomocnými linkami doporučuji zakoupit v OPTYSu (na náměstí - vedle drogerie TETA).

17.3.2016 - DÚ

17. března 2016 v 13:10 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 14, cvič. 1

Prvouka: str. 47 - doplnit názvy květin + vystřihnout a nalepit části pampelišky (na pondělí)

Pozn.:
Zítra nás čeká divadlo. Ráno se dobře nasnídat, pěkně obléknout a těšit se na Marťánky Usmívající se.
První hodinu se budeme učit, potom půjdeme do KDPB. Aktovky s učením si necháme ve škole a po návratu budeme pokračovat ve výuce.
Několik dětí ještě nepřineslo 50,- Kč na vstupné - nezapomenout, jinak zůstanou ve škole a budou se učit ve spojené třídě.

16.3.2015 - DÚ

16. března 2016 v 12:38 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. sešit - str 26, cvič. 1 a 2

Čtení: str. 85

Matematika: str. 13, cvič. 3 (modrá část)

15.3.2016 - Celoškolní sběrová akce

15. března 2016 v 12:56 | AK |  Akce třídy
 
Ve dnech 21.23.3. 2016 (pondělí-středa) bude probíhat sběr papíru.
V rámci ochrany životního prostředí přinese každý žák minimálně 1 balík svázaného sběru 
(výška balíku cca 10 cm).
Sběr se bude odevzdávat při vstupu do školy pod vitrínu u vrátnice.
Každý může přinést i každý den 1 balík.
 

15.3.2016 - DÚ

15. března 2016 v 12:51 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. - str. 24, cvič. 5 + str. 25, cvič. 6
+ oprava diktátu

Někteří nestačili dopsat a odevzdat malou písanku (str. 9) - dokončí doma a odevzdají zítra.

14.3.2016 - DÚ

14. března 2016 v 13:08 | AK |  Domácí úkoly

Čtení: Rýma - str. 83

Český jazyk: provést opravy v malém sešitě

Matematikia: str. 11, cvič. 5

11.3.2016 - DÚ

11. března 2016 v 14:50 | AK |  Domácí úkoly

Nové DÚ dnes nejsou.
Po dnešním ukázkovém plavání byli všichni velmi unavení.
Snažili se v bazénu rodičům předvést všechno, co už ve vodě zvládají, že už pak ve škole jen snědli své svačinky a byli ve velkém útlumu. Navíc měli slíbenou odměnu - pohádku.
Zůstává jim proto pouze čtení (po str. 82) a procvičovat pamětné počítání ústně + včerejší DÚ z prvouky.

Pozn.:
Od pondělí je změna rozvrhu. Je uveřejněn zde a dostanou jej i vytištěný.
V pondělí ale ještě není nutný cvičební úbor do Tv - během této hodiny budou mít poučení o chování a bezpečnosti v hodinách tělocviku.

11.3.2016 - Nový rozvrh hodin

11. března 2016 v 14:43 | AK |  Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin 1.C - platný od 14. 3. 2016

Třídní učitelka: Alena Kabelíková
Pondělí: Český jazyk Tělesná výchova Matematika Prvouka
Úterý: Český jazyk Matematika Český jazyk (Psaní) Hudební výchova
Středa: Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Český jazyk (Psaní)
Čtvrtek: Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka
Pátek: Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Český jazyk (Psaní)

10.3.2016 - DÚ

10. března 2016 v 13:08 | AK |  Domácí úkoly

Čtení: str. 81-82

Prvouka: na pondělí - str. 44-45 - naučit se poznávat a pojmenovat květiny a zvířata a jejich mláďata.
+ str. 46 - vybarvit (oblečení vhodné pro jarní období)

Pozn.:
Nezapomenout - nechat podepsat v ŽK vzadu pozvánku na třídní schůzku.
+ Zítra je poslední plavání.

9.3.2016 - akce

9. března 2016 v 12:34 | AK |  Informace pro rodiče

Připomínám:
- pátek 11.3. - ukázková lekce plavání

- ve středu 16.3. náhradní termín "Velikonočního fotografování" (zatím pouze 3 zájemci)

- stále vybíráme peníze na adopci zvířat (od 20,- Kč a více)

Nově:
Příští pátek (18.3.) půjdeme do KDPB na zábavný výchovný program "Marťánci ve škole".
Vstupné: 50,- Kč

9.3.2016 - DÚ

9. března 2016 v 12:28 | AK |  Domácí úkoly

Čtení: zůstává (str. 80)

Psaní: malá pís. - str. 8

Matematika: str. 8, cvič. 2 a 5

Pozn.:
Někteří žáci opět doma nečtou - velmi se to projevuje na kvalitě čtení. Je nutné číst denně 15-20 minut nahlas.
Zároveň procvičujte také ústně sčítání a odčítání. Během prázdnin někteří zapomněli i to, co už uměli.

8.3.2016 - DÚ

8. března 2016 v 16:58 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 8, cvič.3

Čtení: str. 80

7.3.2016 - DÚ

7. března 2016 v 12:49 | AK |  Domácí úkoly

Nové písemné úkoly na zítřek nejsou.

Nosit číselnou osu (do 20) + malé pravítko (0-20 cm, případně alespoň 0-15 cm).
Kdo číselnou osu ztratil, musí si vyrobit novou.

Pozn:
V deníčku má 5 žáků zapsáno, že postoupili do školního kola recitační soutěže.
Koná se od 14:00 hodin ve 2.A.

6.3.2016 - info k následujícímu týdnu

6. března 2016 v 20:11 | AK |  Informace pro rodiče

Prázdniny utekly, my se zítra opět sejedeme ve škole a hned nás čeká třídní kolo soutěže v recitaci.
Doufám, že ti, kteří se zúčastní, mají připravené krásné básničky a že je dobře zvládnou.

Ti nejlepší mohou postoupit do školního kola, které se koná v úterý od 14:00 hodin ve 2.A.

V pátek 11.3. budeme mít na hale SLAVIA poslední lekci plaveckého výcviku. Ta je vždy ukázková, takže rodiče jsou zváni.
Můžete jet s námi od školy autobusem, odjíždíme cca v 8:25 hodin. Po skončení se s námi zase můžete vrátit ke škole.

Od příštího pondělí budeme mít nový rozvrh hodin, všichni ho během tohoto týdne dostanou vytištěný a bude rovněž uzveřejněn na těchto stránkách.